اخبار تصویری

سامانه پرداخت آنلاین وجوه درآمد
راه اندازی سامانه پرداخت آنلاین وجوه درآمد دانشگاه تبریز

سامانه پرداخت آنلاین وجوه درآمد

در راستای تسریع در پرداخت وجود درآمد دانشگاه و تحقق دولت الکترونیک، این مدیریت اقدام به راه اندازی سامانه پرداخت آنلاین وجوه درآمد نمود.

ادامه مطلب