نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۱ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
دستورالعمل ساماندهی اموال منقول اسقاطی و....قوانین ومقررات
رسید پرداخت وجه به صورت نقدیمالی
صورتجلسه تغییر و تحول رئیس حسابداریمالی
فرم اعلام شماره حساب/کارتمالی
بخشنامه نحوه تسویه حساب اموال همکارانقوانین ومقررات
صورتجلسه استعلام بهاء خرید(کالا/خدمات)مالی
دستورالعمل۹۶۲رسیدگیقوانین ومقررات
دستورالعمل۹۶۱رسیدگیقوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۴قوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۳قوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۲قوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۱قوانین ومقررات
نصاب معاملات سال۹۷قوانین ومقررات
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیمقوانین ومقررات
قانون مالیات ارزش افزودهقوانین ومقررات
قانون مالیات های مستقیمقوانین ومقررات
شرایط عمومی پیمانقوانین ومقررات
بخشنامه عقد قرارداد ش۲۰۰/۹۲/۱۶۱۲۹قوانین ومقررات
آیین نامه تضمین معاملات دولتیقوانین ومقررات
حق بیمه قراردادهای پژوهشیقوانین ومقررات