آیین نامه‌ها و فرم‌ها- قوانین ومقررات

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۹ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل ساماندهی اموال منقول اسقاطی و....قوانین ومقررات
بخشنامه نحوه تسویه حساب اموال همکاران ۲قوانین ومقررات
بخشنامه نحوه تسویه حساب اموال همکاران ۱قوانین ومقررات
دستورالعمل۹۶۲رسیدگیقوانین ومقررات
دستورالعمل۹۶۱رسیدگیقوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۴قوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۳قوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۲قوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۱قوانین ومقررات
نصاب معاملات سال۹۷قوانین ومقررات
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیمقوانین ومقررات
قانون مالیات ارزش افزودهقوانین ومقررات
قانون مالیات های مستقیمقوانین ومقررات
شرایط عمومی پیمانقوانین ومقررات
آیین نامه تضمین معاملات دولتیقوانین ومقررات
حق بیمه قراردادهای پژوهشیقوانین ومقررات
بخشنامه۱۴جدید درآمدسازمان تامین اجتماعیقوانین ومقررات
قانون منع مداخله کارکنان دولتقوانین ومقررات
دستورالعمل۹۵۴رسیدگیقوانین ومقررات
دستورالعمل۹۵۳رسیدگیقوانین ومقررات