آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل ساماندهی اموال منقول اسقاطی و....قوانین ومقررات
بخشنامه نحوه تسویه حساب اموال همکاران ۲قوانین ومقررات
رسید پرداخت وجه به صورت نقدیمالی
صورتجلسه تغییر و تحول رئیس حسابداریمالی
فرم اعلام شماره حساب/کارتمالی
بخشنامه نحوه تسویه حساب اموال همکاران ۱قوانین ومقررات
صورتجلسه استعلام بهاء خرید(کالا/خدمات)مالی
دستورالعمل۹۶۲رسیدگیقوانین ومقررات
دستورالعمل۹۶۱رسیدگیقوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۴قوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۳قوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۲قوانین ومقررات
آیین نامه مالی و معاملاتی۱قوانین ومقررات
نصاب معاملات سال۹۷قوانین ومقررات
اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیمقوانین ومقررات
قانون مالیات ارزش افزودهقوانین ومقررات
قانون مالیات های مستقیمقوانین ومقررات
شرایط عمومی پیمانقوانین ومقررات
بخشنامه عقد قرارداد ش۲۰۰/۹۲/۱۶۱۲۹قوانین ومقررات
آیین نامه تضمین معاملات دولتیقوانین ومقررات